Category: Bí quyết giảng dạy

Bí quyết giảng dạy

Cách dạy kỹ năng Writing hiệu quả

Writing là một trong bốn kỹ năng quan trọng nhưng cũng rất khó để giảng dạy. Dưới đây là gợi ý activites để giờ dạy Writing hiệu quả, phù hợp nhiều levels.