Chính sách bảo mật

Điều chỉnh lần cuối ngày: 22/03/2023.
Mục này gồm thông tin về:

 • chính sách riêng tư, chính sách bảo vệ dữ liệu và tự do thông tin.
 • thông tin chi tiết về các chính sách mà TESOL Simple Education tuân thủ.
 

Chúng tôi coi việc xử lý thông tin cá nhân đúng luật và chính xác cũng quan trọng không kém những thành công trong hoạt động của chúng tôi cũng như việc duy trì sự tin tưởng của những người chúng tôi làm việc cùng. Chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật mà bạn đã chấp thuận hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, chẳng hạn như khi:

 • chúng tôi được yêu cầu cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật;
 • chúng tôi được yêu cầu cho mục đích giao kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn; và/hoặc
 • cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.
 

I. Việc thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp) Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo cách được liệt kê dưới đây:

1. Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, khi bạn:

 • hoàn tất hồ sơ hoặc các biểu mẫu đăng ký (như tên của bạn, thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng khác khi cần thiết);
 • tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi (như số ID tài khoản truyền thông xã hội của bạn, ảnh đại diện và bất kỳ dữ liệu công khai nào khác);
 • tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (như các hình ảnh, âm thanh hoặc video mà bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
 • điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát (như tuổi, giới tính của bạn, và thông tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và thông tin thu nhập của bạn); và
 

Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác, từ các nguồn khác khi cần thiết. Những nguồn này bao gồm:

 • từ các chương trình giới thiệu;
 • từ các đối tác dịch vụ tiếp thị.
 

2. Khi bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một người khác cho chúng tôi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể đưa chúng tôi số điện thoại của người thân, bạn bè có nhu cầu đến lớp học của chúng tôi. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của họ, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng như quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.

II. Việc sử dụng dữ liệu cá nhân

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Websites và Dịch Vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • tương tác để cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt các lĩnh vực đào tạo khác nhau của chúng tôi;
 • xử lý, quản lý hoặc xác minh điều kiện thực hiện Dịch Vụ, các ưu đãi, phần thưởng với TESOL Simple Education;
 • cá nhân hóa việc trải nghiệm Dịch Vụ của bạn (chẳng hạn như đề xuất các sản phẩm, dịch vụ có thể liên quan đến bạn, xác định sở thích của bạn hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với TESOL Simple Education);
 • mời bạn tham gia các khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi;
 

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch Vụ của chúng tôi và cho tất cả những người liên quan. Điều này bao gồm:

 • bảo vệ an toàn và an ninh cho các học viên khác và giáo viên của chúng tôi,
 • giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, các chính sách của chúng tôi;
 

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
 • trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi; và
 • thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.
 

Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Dịch Vụ của chúng tôi.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích pháp lý, chẳng hạn như để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, phát hiện/ ngăn chặn/ khởi tố tội phạm hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Tiếp Thị và Quảng Bá

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để gửi đến bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ được cá nhân hóa (điều mà bạn có thể cảm thấy thú vị hoặc có liên quan đến mình dựa trên thông tin tài khoản của bạn) hoặc của các đối tác nhà tài trợ của TESOL Simple Education, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • gửi cho bạn những ưu đãi đặc biệt , điều mà bạn có thể cảm thấy thú vị hoặc có liên quan đến mình;
 • gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và
 • thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;
 

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua nhiều phương tiện khác nhau, nếu phù hợp, bao gồm tin nhắn, các ứng dụng trò chuyện (ví dụ, Zalo, Messenger), thông báo nhanh, cuộc gọi và qua email.

Nếu bạn muốn hủy đăng ký về việc nhận các thông tin tiếp thị này, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan.

III. Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích, hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.

IV. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ không bán lại thông tin của bạn cho bất kỳ một bên thứ 3 nào khác.

V. Tiếp thị lại

Tiếp thị lại bằng việc sử dụng cookie lưu dữ liệu của bên thứ ba (như các Cookie của Google Adwords, Facebook) được sử dụng bởi TESOL Simple Education.

Tiếp thị lại thông qua việc sử dụng cookie hoặc pixels lưu dữ liệu cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo trên Internet với bạn sau khi bạn đã truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng nào thông qua việc sử dụng Google, Facebook hay bất kỳ hệ thống tiếp thị của bên thứ ba nào khác.

Các nhà cung cấp bên thứ ba, như Google và Facebook, nơi cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi sử dụng, sẽ đặt các cookie trên các trình duyệt web để phục vụ quảng cáo dựa trên các lần bạn thăm trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi mang tới bạn những ưu đãi đặc biệt và tiếp tục quảng bá dịch vụ của chúng tôi tới những người đã từng bày tỏ sự quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn nhận các loại hình quảng cáo này từ chúng tôi trong tương lai bạn có thể lựa chọn thông qua các liên kết dưới đây.

Bạn có thể lựa chọn không tham gia việc sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập trang Ads Preferences Manager. Bên cạnh đó, bạn có thể lựa chọn không tham gia việc sử dụng cookie của Facebook bằng cách truy cập trang  Chính sách cookie của Meta. Ngoài ra, bạn có thể chọn không không tham gia việc sử dụng cookie của bên thứ ba khác bằng cách truy cập vào trang Network Advertising Initiative opt-out.

TESOL Simple Education cũng sử dụng công cụ tiếp thị lại Pixels DoubleClick của Google với mục đích tương tự như việc sử dụng cookie hoặc pixels. Bạn có thể lựa chọn không tham gia tiếp thị lại bằng Pixels DoubleClick của Google, chính sách bảo mật của bạn có thể thông báo với mọi người về việc chọn không tham gia vào việc sử dụng DoubleClick của Cookie bằng cách truy cập các trang DoubleClick opt-out hoặc trang Network Advertising Initiative opt-out.

TESOL Simple Education sử dụng chế độ Thu thập dữ liệu tín hiệu của Google của Google Analytics để thu thập thông tin về lượt truy cập và liên kết nó với thông tin mà Google thu thập được từ tài khoản của những người dùng đã đăng nhập và đã cho phép TESOL Simple Education liên kết để cá nhân hoá quảng cáo. Thông tin này của Google có thể bao gồm vị trí, nhật ký tìm kiếm, nhật ký hoạt động trên YouTube và dữ liệu của người dùng cuối từ những trang web hợp tác với Google. Thông tin này của Google được dùng để cung cấp thông tin chi tiết dưới dạng tổng hợp và ẩn danh về hành vi của người dùng trên nhiều thiết bị.

TESOL Simple Education cũng sử dụng chế độ Thu thập dữ liệu chi tiết về thiết bị và vị trí. Google Analytics sẽ thu thập siêu dữ liệu về vị trí cấp thành phố và thông tin chi tiết về thiết bị của khách truy cập trang web và ứng dụng để có thể cung cấp các chức năng theo thiết bị và vị trí. Bạn có thể lựa chọn từ chối các Tính năng quảng cáo thông qua các lựa chọn từ chối hiện có của Google Analytics.

Chúng tôi sử dụng những dữ liệu bên trên để đánh giá hiệu quả, tối ưu nội dung và giao diện website, quảng cáo và các nội dung khác trên các thiết bị cũng như các vị trí địa lý khác nhau nhằm đưa đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về giao diện, dịch vụ cũng như quảng bá các chương trình, sản phẩm của chúng tối đến những khách hàng đã truy cập website của TESOL Simple Education và những đối tượng khách hàng tương tự.

Khách hay khách hàng đến trực tiếp văn phòng TESOL Simple Education và để lại các chi tiết liên lạc với nhân viên của chúng tôi có thể được tiếp thị lại (trực tuyến hoặc trực tiếp) với các thông tin từ TESOL Simple Education. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin này thông qua tiếp thị lại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để loại thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Các quảng cáo cá nhân hóa từ dữ liệu thu thập được sẽ được các nhà cung cấp bên thứ ba, kể cả Google, hiển thị quảng cáo trên Google, Mạng tìm kiếm và Mạng Hiển thị của Google (như kết quả tìm kiếm, youtube, v.v.)

VI. Sửa đổi và cập nhật

TESOL Simple Education có quyền để sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Tuyên Bố này tại bất cứ thời điểm nào bằng việc đăng tải Tuyên Bố được cập nhật trên websites của mình.