Pronunciation Formation – Đọc tách ghép âm

Pronunciation Formation (tách ghép âm) là phương pháp đánh vần giúp học viên phát âm đúng các từ tiếng Anh thông qua việc phát âm đúng từng âm trong từ:

 • Nguyên tắc phát âm trong tiếng Anh là phát toàn bộ các âm trong một hơi. Phát đúng từng âm thì sẽ phát âm đúng từ. Việc tách ghép âm giúp người học hiểu rõ từng âm trong mỗi từ và cách phát âm từng âm đúng.
 • Yêu cầu học viên phải biết các ký tự phiên âm trong bảng IPA (International Phonetic Alphabet).

Quy trình dạy Pronunciation Formation

Giáo viên cần chuẩn bị:

 • Phiên âm IPA của các từ cần học.
 • Vững kiến thức phát âm. Kiểm tra lại phát âm của các từ khó, từ mình không chắc chắn trước khi dạy.

Trình tự dạy

 1. Giáo viên đọc từ mới một lần, chậm, to, rõ từng âm.
 2. Phát âm nguyên âm, chỉ rõ khẩu hình miệng. Cho cả lớp lặp lại.
 3. Phát âm các phụ âm, chỉ rõ khẩu hình miệng. Cho cả lớp lặp lại.
 4. Ghép nguyên âm và các phụ âm lại thành từ hoàn chỉnh. Cho cả lớp lặp lại.
 5. Với các từ hai âm tiết (syllables) trở lên, giáo viên đọc từng âm riêng biệt và ghép lại.

Xem thêm >> Phương Pháp Dạy Nghe Và Phản Xạ Cực Hay – TPRS

Tiêu chuẩn cần đạt

 • Pronunciation Formation sẽ được dạy chung trong lúc TPR và bất cứ khi nào giáo viên cần dạy từ mới.
 • Giúp học viên hiểu rõ cách phát âm của từng từ và biết phát âm đúng.
 • Học viên biết cách nhìn phiên âm và đánh vần đúng.

Thông tin tác giả

Admin - TESOL Simple Education

Xem thêm bài viết