Emergency Services Role Play Cards

Emergency Services Role Play Cards

Trình độ: Elementary, Pre-Intermediate

Mục tiêu: học từ vựng về các dịch vụ hỗ trợ trong những tình huống khẩn cấp như: cứu hỏa, cấp cứu, cảnh sát,… và cách ứng phó trong những trường hợp này.

Đây là một trò chơi mang tính tương tác, thực tiễn cao thông qua các tình huống khẩn cấp trong thực tế. Hoạt động này sẽ giúp học sinh hiểu rõ trong tình huống đó, chúng ta cần liên hệ với ai để được hỗ trợ. Ví dụ các tình huống:

-You wake up in the middle of the night and your neighbour’s house is on fire. Call emergency services and ask for the fire brigade.

-You came home from work and realised your house was burgled! The thief stole your laptop, TV and a jewellery box. Call the police!

-Your neighbour keeps playing loud rock music every night. You asked them to stop but nothing has changed. Now you are mad! Call the police!

-You fell down some stairs at work today and have broken your arm. Call for an ambulance!

-You just witnessed a car crash. One of the drivers is unconscious and losing lots of blood. Call for an ambulance!

Cách chơi:

Mô tả: Mỗi thẻ sẽ là một tình huống khẩn cấp khác nhau mà chúng ta có thể gặp trong thực tế.

– Chia lớp học thành 2 nhóm & phân đều số thẻ cho mỗi nhóm.

– Nhiệm vụ Nhóm 1: đóng vai thông qua hành động & lời nói để mô tả tình huống trên thẻ. Nhóm 2 sẽ có nhiệm vụ đoán xem trong tình huống đó, chúng ta nên gọi ai để được hỗ trợ.

– Đổi vai trò cho 2 nhóm

– Đội nào trả lời đúng nhiều hơn, đội đó là người chiến thắng.


DOWLOAD FILE HERE!

Là trung tâm chuyên đào tạo Giáo viên Tiếng Anh Chuyên nghiệp và Cấp chứng chỉ dạy tiếng Anh TESOL tại Việt Nam.

Với khóa học TESOL Premium dành cho những học viên có mong muốn cải thiện khả năng giảng dạy và tiếp xúc với những kiến thức, phương pháp dạy học tiên tiến và hiệu quả. Không chỉ chú trọng vào chất lượng giảng dạy và kết quả thực sự.

Chúng tôi còn đặt tâm vào sự phát triển về cảm xúc lẫn tinh thần của học viên. Để mỗi học viên tốt nghiệp sẽ trở thành một giáo viên Tiếng Anh có TÂM – TẦM – TÀI.

Chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển tích cực của bạn – một giáo viên Tiếng Anh chuyên nghiệp thực thụ nói riêng cũng như việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam nói chung.