[Speaking] Tell Me About Yourself

Tell Me About Yourself

“A good fun worksheet to be used as a warm-up activity, get-to-know-each-other activity or an enjoyable way to practice habitual actions and likes and dislikes using both present and past tenses. It was initially created to practice ‘used to’, ‘would’, ‘will’, present simple and present continuos to describe regular actions and states (including annoying habits). The worksheet is a small-group activity, but learners could also enjoy it in a one-to-one lesson.”


Sử dụng một tờ giấy mà trong đó sẽ liệt kê ra những chủ đề mà học sinh sẽ nói như là một hoạt động để “làm nóng” cho lớp, hoạt động tìm hiểu lẫn nhau hay một cách thú vị để luyện tập việc giao tiếp về những thói quen, hành động hằng ngày, những điều bạn thích hoặc không thích bằng việc sử dụng cả thì Hiện Tại Đơn và Quá Khứ Đơn. Nó có thể được bắt đầu với các từ như “used to”, “would”, “will”. Sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn để diễn tả những hành động xảy ra thường xuyên hoặc trạng thái của bạn (bao gồm những thói quen làm bạn bực mình hoặc phiền toái). Tài liệu này chỉ dành cho một hoạt động nhóm nhỏ nhưng người học cũng có thể áp dụng nó với mỗi bài học khác nhau.

 Nguồn: busyteacher.org

Là trung tâm chuyên đào tạo Giáo viên Tiếng Anh Chuyên nghiệp và Cấp chứng chỉ dạy tiếng Anh TESOL tại Việt Nam.

Với khóa học TESOL Premium dành cho những học viên có mong muốn cải thiện khả năng giảng dạy và tiếp xúc với những kiến thức, phương pháp dạy học tiên tiến và hiệu quả. Không chỉ chú trọng vào chất lượng giảng dạy và kết quả thực sự.

Chúng tôi còn đặt tâm vào sự phát triển về cảm xúc lẫn tinh thần của học viên. Để mỗi học viên tốt nghiệp sẽ trở thành một giáo viên Tiếng Anh có TÂM – TẦM – TÀI.

Chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển tích cực của bạn – một giáo viên Tiếng Anh chuyên nghiệp thực thụ nói riêng cũng như việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam nói chung.