Thiết kế Powerpoint: Locations & Directions

Locations & Directions là một trong những chủ đề khá phổ biến với các lớp tiếng Anh trình độ Elementary (A1) và Pre-intermediate (A2). Thiết kế powerpoint này sẽ cung cấp các hình ảnh và mẫu câu cơ bản giúp các thầy cô có thể hướng dẫn học trò cách hỏi và hướng dẫn đường bằng tiếng Anh . 

Outcome của bài giảng cần đạt: 

  • Giúp học viên cách phân biệt được các mẫu câu và cụm từ căn bản (như turn right, go straight, go two blocks, it’s around the corner,…)  khi hướng dẫn đường 
  • Sử dụng được các mẫu câu cơ bản để hỏi và chỉ dẫn đường

Thông qua các hoạt động tương tác, giáo viên sẽ giúp học trò phân biệt được cách sử dụng các cấu trúc câu để hướng dẫn đường và xác định được hướng đi, cách đặt câu hỏi nhờ dẫn đường, mẫu câu cơ bản để hướng dẫn đường đi, hướng dẫn đường đi bằng cách sử dụng prepositions.

Xem ngay   Emergency Services Role Play Cards

Thông tin tác giả

Admin - TESOL Simple Education

Xem thêm bài viết

Là trung tâm chuyên đào tạo Giáo viên Tiếng Anh Chuyên nghiệp và Cấp chứng chỉ dạy tiếng Anh TESOL tại Việt Nam.

Với khóa học TESOL Premium dành cho những học viên có mong muốn cải thiện khả năng giảng dạy và tiếp xúc với những kiến thức, phương pháp dạy học tiên tiến và hiệu quả. Không chỉ chú trọng vào chất lượng giảng dạy và kết quả thực sự.

Chúng tôi còn đặt tâm vào sự phát triển về cảm xúc lẫn tinh thần của học viên. Để mỗi học viên tốt nghiệp sẽ trở thành một giáo viên Tiếng Anh có TÂM – TẦM – TÀI.

Chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển tích cực của bạn – một giáo viên Tiếng Anh chuyên nghiệp thực thụ nói riêng cũng như việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam nói chung.