LỊCH KHAI GIẢNG

HỌC BỔNG TESOL THÁNG 4
Ưu đãi học phí lên đến 2.000.000đ đối với khóa học TESOL Offline và 4.000.000đ đối với khóa học TESOL Online.
Áp dụng khi học viên đăng ký giữ chỗ trước ngày 30/04/2023.

Khóa Online

8:00AM – 12:00PM
Sáng Thứ 246 trong 4 tuần (10 buổi)

8:00AM – 12:00PM
Sáng Thứ 35 trong 5 tuần

8:00AM – 12:00PM
liên tiếp 5 tuần sáng Thứ 7 Chủ Nhật

1:30PM – 5:30PM
liên tiếp 5 tuần chiều Thứ 7 Chủ Nhật

Cơ sở Quận 10

8:00AM – 12:00PM
Sáng Thứ 2 đến Thứ 6 trong 2 tuần

8:00AM – 12:00PM
liên tiếp 5 tuần sáng Thứ 7 Chủ Nhật

1:30PM – 5:30PM
liên tiếp 5 tuần Thứ 7 Chủ Nhật.

8:00AM – 12:00PM và
1:30PM – 5:30PM
liên tiếp 5 ngày Chủ Nhật

Cơ sở Bình Thạnh

8:00AM – 12:00PM
Sáng Thứ 2 đến Thứ 6 trong 2 tuần

8:00AM – 12:00PM
liên tiếp 5 tuần sáng Thứ 7 Chủ Nhật

Bạn cần được tư vấn thêm?

Nhắn tin với TSE qua Facebook